درد دل با دل

http://shahrecdshop.ir

دلتنگی

                                                         دلــــتنـــگـــی مـــرض عجـــیبـــی اســــــت…   آدم را   آرام … آرام…   نـــا آرام مـــیکــــــند….      
/ 18 نظر / 76 بازدید

خجالت

                                                       فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام                    که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!!                                             عشـــق یعنى همین…        
/ 2 نظر / 77 بازدید

خوابمو دزدیدی

              آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,       درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,   در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...   کســـــی اســـــت کـــــه ,         " قلــ♥ــب "       شمـــــا بـــــه ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 63 بازدید
شهریور 94
7 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
7 پست
خرداد 94
6 پست
بهمن 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
4 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
28 پست
شهریور 90
22 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
16 پست
آذر 89
26 پست
آبان 89
17 پست
نعمت
1 پست