باز باران با ترانه

یاد شعر کودکانه 

یاد قایم موشک ها

با چشمانی معصومانه

/ 1 نظر / 10 بازدید
م.ف

کاش مثل کودک پاک می ماندیم و معصوم