/ 2 نظر / 246 بازدید
گمنام

خیلی زیبا بود ، می شود یک نامه عشق را به هر رنگی نوشت پس چه رنگی بهتر از رنگ خون[گل][گل]

گمنام

خیلی زیبا بود ، می شود یک نامه عشق را به هر رنگی نوشت پس چه رنگی بهتر از رنگ خون[گل][گل]