اگه یه روز بری سفر فرامرز اصلانی

 

اگه یه روز بری سفر،بری ز پیشم بی خبر

 

 
اسیر رویا ها می شم،دوباره باز تنها میشم

 

 
به شب میگم پیشم بمونه،
 
 
به باد میگم تا صبح بخونه

 

 
بخونه از دیار یاری،
 
 
چرا میری تنها میذاری؟

 

 
اگه فراموشم کنی،ترک آغوشم کنی

 

 
پرنده دریا میشم،تو چنگ موج رها میشم

 

 
به دل میگم خاموش بمونه،
 
 
میرم که هرکسی بدونه

 

 
میرم بوسی اون دیاری،
 
 
 
که توش منو تنها نذاری

 

 
***

 

 
اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه

 

 
دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه

 

 
به دل میگم کاریش نباشه،
 
 
 
بذاره درد تو دوا شه

 

 
بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم

 

 
***

 

 
اگه بازم دلت میخواد یار یکدیگر باشیم

 

 
مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم

 

 
باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره

 

 
بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری

 

 
***

 

 
اگه میخوای پیشم بمونی،بیا تا باقی جوونی

 

 
بیا تا پوست استخونت،نذار دلم تنها بمونه

 

 
بذار شبم رنگی بگیره،دوباره آهنگی بگیره

 

 
بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری

 

 
***

 

 
اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه

 

 
دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه

 

 
به دل میگم کاریش نباشه،بذاره درد تو دوا شه

 

 
بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم

 

 
***

 

 
اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه

 

 
دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه

 

 
به دل میگم کاریش نباشه،بذاره درد تو جا به جا شه

 

 
بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم

 

 

             تقدیم به تنها

 

             "دلیل زندگیم"

 
/ 0 نظر / 25 بازدید