من برای تو میخونم..هنوز از این ور دیوار

هر جای گریه که هستی..خاطره هاتو نگهدار

من برای تو میخونم..بهترین ترانه ها رو

دل دیوارو یلرزون..تازه کن خلوت ما رو

/ 0 نظر / 9 بازدید