خجالت

                         

 

 

                        

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام

 

 

               که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!!

 

 

                                        عشـــق یعنى همین…

 


ناب ترین متن های احساسی عاشقانه همراه عکس

 

 

 


/ 2 نظر / 77 بازدید
دلسوختگان

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما ... همیشه منتظریم و کسی نمی آید ... صفای گمشده آیا ... بر این زمین تهی مانده باز می گردد ..؟ اگر زمانه به این گونه ... پیشرفت این است ... مرا به رجعت تا غار ... مسکن اجداد ... مدد کنید ... که امدادتان گرامی باد ... همیشه دلهره با من ... همیشه بیمی هست ... که آن نشانه ی صدق از زمانه برخیزد ... و آفتاب صداقت ز شرق بگریزد ... همیشه می گفتم : چقدر مردن خوب است ... چقدر مردن ... در این زمانه که نیکی ... حقیر و مغلوب است ... خوب است ..... " حمید مصدق "

گمنام

[گل][گل]