توی خاک باغ خونه.....یه روزی دست زمونه ...

ما رو کاشت با مهربونی...پیش هم مثل دودونه...

ما تو باغ ماوا گرفتیم..بارون اومد پا گرفتیم....

دوتایی تو خاک باغچه...ریشه کردیم جا گرفتیم...

        غافل از رنگ گلهامون 

       غم فردای دلهامون 

توی خاک زیر یه بارون..توی باغ روی زمین

گل اون شد گل سرخ...گل من زردو غمین

گل اون گلهای شادی....گل من گلهای درد

اون تو گلخونه ی گرمه....من اسیر باد سرد

/ 0 نظر / 9 بازدید