هستی من

 روح تو پاکتر از چشمه ی آب

 

 

 خود بگو گرمی آغوش تو را

 

 

به چه تصویر کنم،،

 

 

یا که احساس پر از مهر تو را از دیروز

 

 

از همان کودکی ام تا امروز

 

 

به چه تعبیر کنم 

 

 

به دل انگیزی عشق ؟

 

 

یا به رویای بهشت ؟

 

 

گر بخواهم بسرایم ز تو و پاکی مهر

 

 

باید اینکه بنویسم دو سه دیوان غزل

 

 

پس چه بهتر سخن خویش

 

 

 به پایان ببرم

 

 

ای همه هستی من ،

 

 

 همسر من !

 

 

به حقیقت سوگند

 

 

که نهال ثمر عشق تو را

 

 

در زمین دل تو کاشته ام

 

 

همسرم دیر زمانی ست که من

 

                 دوستت داشته ام  

/ 0 نظر / 9 بازدید