برای باغبان یاس افریدند

                               علی را مظهر پاک افریدند

                               وفاداری ومردی و شجاعت

                               یکی کردند و عباس افریدند

/ 0 نظر / 9 بازدید