ب.ظ): جه کسی می گوید:که گرانی شده است؟دوره ی ارزانیست.دل ربودن ارزان.دل شکستن ارزان.دوستی ارزان است.دشمنی ها ارزان .چه شرافت ارزان.آبرو قیمت یک تکه نان... و دروغ از همه چیز ارزانتر.قیمت عشق چقدر کم شده است کمتر از آب روان و چه تخفیف بزرگی خورده.قیمت هر انسان

/ 2 نظر / 10 بازدید
م.ف

خیلی زیبا بود. ممنون دقیقا . همه چیز ارزون شده و بهاشو از دست داده خیلی ارزان و ساده فراموش میشود آنچه که ارزشمند بود و مهم بود برای یک انسان...