ارزونی

 
 
 
 
 
 
چه کسی می گوید که گرانی شده است؟
 
 
 
 
دوره ارزانیست
 
 
دل ربودن ارزان
 
دل شکستن ارزان
 
دوستی ارزان است
 
 
دشمنی ها ارزان
 
چه شرافت ارزان
 
تن عریان ارزان
 
 
آبرو قیمت یک تکه نان
 
و دروغ از همه چیز ارزان تر
 
قیمت عشق چقدر کم شده است
 
کمتر از آب روان
 
 
و چه تخفیف بزرگی خورده، قیمت هر انسان...
 
 
 
/ 2 نظر / 23 بازدید
سپیده

دلتنـــــ♥ـــگی فــــقط از ندیدن نیست لــــــــحظه های "بی خبری" همیــــــــشه پر از دلتــــــــنگیست..... [قلب][ماچ]

سپیده

سلام عزیزدلم [ماچ] خوبی مهربون ؟! [قلب] چشم عزیزم تا همیشه باهاتم آجی نازم [بغل]