محرم

     

 

                 خدارو شکرمحرمتو دیدم

 

 

                       دوباره آقاجون

 

 

                نمردم و دیدم که چشام بارون میباره

 

 

                                        آقاجون

 

 

                                     وااای ! غریب آقام

/ 0 نظر / 26 بازدید