یک اتفاق تازه.....................

  

 

        دلم یک اتفاق تازه میخواهد ..!!!

 

نه مثل عشق و دلدادن...!!!1

 

نه در دام غم افتادن....!!!!

 

دگر اینها گذشت از ما....!!!!!

 

شبیه شوق یک کودک  ..

 

که کفش نو به پا دارد...

 

و گویی کل دنیا را ...

 

درآن لحظه به زیر کفشها دارد...

 

دلم یک شور بی اندازه میخواهد


      

با خودم تنها !!!!!!!!


 

فقط گاهی دلم................


       

یک اتفاق تازه میخواهد................

 

/ 13 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hasti

روزگاریست که زلیخا ، فراوان شده است! هر ز چاه آمده ایی یوسف کنعان شده است! عشق هم در پس پستوست به قول سهراب پشت دریا در آن شهر ، بیابان شده است بیگناهی شده در کوچه ی ما جرم و گناه یوسف از پاکی خود حبس به زندان شده است فال حافظ زدم از بخت خوشم حافظ گفت: نرگس مست غزل حیف که ارزان شده است بلبل از شرم و حیا در پس گل خاموش است زاغ در انجمن شعر غزل خوان شده است " ای که از کوچه ی معشوقه ی ما میگذری " عاقل باش یار و معشوقه در این دلکده ارزان شده است.....

hasti

ﺗــــﻮ ﮐـــﻪ ﻧﺒـــــﺎﺷـــﯽ، ﺑﻬــــﺸـــتــــ ﻫــــﻢ ﺑـــــــﺮﻭﺩ ﺑــــﻪ ﺟـــــﻬﻨــﻢ . . .

hasti

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭﺩ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺩ ﺑﺸﻮﺩ، ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺸﻮﯼ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮﻭﺩ ! ﺁﻩ ... ﺑﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺧﻮﺩﺕ! ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﻮ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺁﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ ﻧﺸﺪ ﺩﺭﺩ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﺕ ....

hasti

ﺑﺎ ﺩﻟﻰ ﭘﺮ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ، ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ... ﺁﺭﻯ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ، ﺳﺮ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﺵ ﺧﻢ ﺷﺪﻡ ، ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ، ﺁﻩ ﺍﮔﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﻫﺪ ... ، ﻳﮑﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ..! ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﭘﻮﭼﻢ .. ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.. ؟ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺭﻭﺣﻢ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻓﮑﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ، ﺻﺪﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻰ ... ، ﺑﺎ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ....!

hasti

تنها تو که باشی کنار من،دلم قرص است اصلاً تمام قرص ها جز تو ضرر دارند ....

فاضل

آره دیگ گذشته از ما... یکم آرامش شاید خوب باشه... رهایی از همه چیز

sakhi

سلام دوست عزیز! دوستی شمعی نیست که خاموش شود دوستی حدیثی نیست که فراموش شود ازینکه کمتر بخدمت رسیدم معذرت میخواهم این بار هم آدرس شما را به مشکل یافتم امیدوارم بعدازین هر باریکه تشریف می آورید آدرس خود را هم درج فرمایید شما وب و مطالب دوست داشتنی و عالی دارید استفاده کردم ممنون شما به امید دیدار هرچه عاجل تر و دوستی پایدار

مهریماه

این شعر رو تا به حال در چنین جا دیدم واقعا قشنگه از شما هم ممنونم[گل][گل]