تکرار:قمیشی

 

ای آدمک کوکی

 

صبح شد که بیدار شی

 

مثل همه عمرت

 

تکرار شی و تکرار شی

 

صبح بعدیت انگار نیست

 

تو توی شب تردیدبین شب و روز تو  

 

انگار که نیست فرقی

 

 

شب هات مثل روزاته

 

روزات همگی تکراراز دست همه سیری

 

از دست خودت بیزار

 

پرواز واسه تو مرده

 

تو اوج نمی گیری

 

بُردی همه رو از یاداز یاد همه میری

 

تا فرصت هنوزم هست

 

برگرد به خودت، برگرد...

 

نو شو، که این تکراراز تو، تو رو دورت کرد...

 

بسه اگه تا امروزتکرار تو رو داد بر باد

 

فردا رو بساز از نودیروز رو ببر از یاد

 

تو لحظه تکراریت

 

تنها خودتی همرات

 

حسرت شده یار تو"ای کاش" همه حرفات!

 

با غصه نشو همدم

 

سنت شکن خود باش

 

آزادترین فردی

 

وقتی که نگی ای کاش....................

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
محمد علی

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی . . . فقط برای رفتن .برای همیشه. . . !

محمد علی

سلام ابجی ممنونم ازت آمدی منم بیادت هستم...[لبخند][گل]